PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Międzynarodowe sympozjum o uczestnictwie osób niepełnosprawnych w życiu miasta

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk oraz Diakonia Neuendettelsau serdecznie zapraszają do udziału w Sympozjum pt. „Włączanie – wyzwania dla społeczeństwa (w mieście). Uczestnictwo osób sprawnych i niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia", które odbędzie się w piątek 20 marca w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, ul. Ołowianka 1 w Gdańsku.

A
A

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk oraz Diakonia Neuendettelsau serdecznie zapraszają do udziału w Sympozjum pt. „Włączanie – wyzwania dla społeczeństwa (w mieście). Uczestnictwo osób sprawnych i niepełnosprawnych we wszystkich obszarach życia", które odbędzie się w piątek 20 marca w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, ul. Ołowianka 1 w Gdańsku.

Sympozjum skierowane jest do przedstawicieli władz, instytucji i środowisk, w których centrum zainteresowania jest kwestia wyrównywania szans i uczestnictwa osób sprawnych i niepełnosprawnych w różnych obszarach życia.

 

Program Sympozjum:

10:00: Wstęp i rejestracja

 

10:15: Moderator sympozjum Marcin Urban

 

10:30: Otwarcie i powitanie

Rektor Prof. Dr. h. c. Hermann Schoenauer

 

10:50: Powitanie Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk

 

11:10: Powitanie Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej Rady Okręgowej Środkowej Frankonii Christa Naaß

 

11:30: Powitanie Przedstawiciel Generalnego Konsulatu RFN w Gdańsku

 

11:50: Referat: Aktualna sytuacja w Polsce

prof. Jerzy Halicki i dr Anna Szafranek, Uniwersytet w Białymstoku

 

13:00: Prezentacja Millenium Inwestycje – Mieszkania bez barier w Bażantowie, Katowice, p. Lason

 

13:30: Referat: Aktualna sytuacja w Niemczech

Prof. Dr. Albrecht Rohrmann, Universität Siegen

 

14:00: „Procesy i tendencje rozwoju Diakonii Neuendettelsau w związku z inkluzją“

1. Świadczenia dla osób starszych, Eva Maria Lettenmeier

2. Świadczenia dla osób niepełnosprawnych, Jürgen Zenker

3. Zdrowie, Klaus-Peter Fischer

4. Oświata, Dr. Mathias Hartmann

 

15:00: Dyskusja panelowa – wymiana poglądów i pytania z moderacją

 

16:00: Zakończenie sympozjum

Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe