Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Miasto Gdańsk zacieśnia współpracę z Politechniką Gdańską

Politechnika Gdańska oraz Gmina Miasto Gdańsk podpiszą dwa porozumienia o współpracy. Podpisanie dokumentów odbędzie się, podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej, 16 grudnia około godz. 14.00.

A
A

Sygnatariuszami dokumentów będą: prof. Henryk Krawczyk, rektor PG oraz Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Pierwsze  porozumienie dotyczy zasad udzielania pomocy pracownikom Politechniki Gdańskiej w pozyskiwaniu lokali mieszkalnych z zasobów Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego lub Towarzystwa Budownictwa Społecznego ,,Motława’’. Intencją dokumentu jest wsparcie nauki i szkolnictwa wyższego w Gdańsku w obliczu rozwoju Politechniki Gdańskiej i wzrastających potrzeb pracowników uczelni. Porozumienie zostanie podpisane na okres 2 lat (z możliwością jego przedłużenia). W ramach jego realizacji możliwe będzie wskazanie 5 lokali mieszkalnych z zasobów towarzystw.

– Porozumienie otwiera szanse na pozyskanie własnego mieszkania przed młodymi pracownikami PG, zwłaszcza tymi najbardziej potrzebującymi i jednocześnie rokującymi największy rozwój zawodowy. Szkoda, że liczba oferowanych mieszkań nie jest zbyt duża. Jednak oferta jest konkurencyjna wobec innych możliwości pozyskania mieszkania na rynku – mówi prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej.

- Gdańsk – jak pokazują wyniki różnych analiz i raportów – jest doskonałym miejscem do życia. A poza tym od lat konsekwentnie przyciąga największych inwestorów z branży IT. Myślimy o „cyfrowym Gdańsku”, nawet o „kosmicznym Gdańsku”, a do tego potrzebujemy ludzi młodych i pełnych pomysłów. Naturalne więc, że wyciągamy rękę do specjalistów, którzy wybrali Gdańsk, jako miejsce gdzie chcą żyć i kontynuować karierę naukową – dodaje Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Celem kolejnego porozumienia jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie budowy, utrzymania i wykorzystania infrastruktury informatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem Centrów Przetwarzania Danych oraz projektów o charakterze Gdańsk CityLAB (Big Data, Open Data, IoT, STOS) i Smart City. W ramach współpracy strony deklarują chęć współuczestnictwa w finansowaniu oraz wspólne staranie się o pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla prowadzonych działań.

– Umowa ta stwarza nową przestrzeń współpracy, z jednej strony z Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej oraz Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji PG, a tym samym z środowiskiem akademickim Pomorza, a z drugiej strony z firmami informatycznymi oraz administracją miasta i regionu. Chodzi o rozwój cyfrowego miasta i cyfrowej metropolii. Sprawą podstawową jest gromadzenie i przechowywanie ogromnych zbiorów danych i w oparciu o te dane, projektowanie i wytwarzanie całej gamy przydatnych społeczeństwu usług i aplikacji informatycznych, prowadzących do zwiększenia jakości ich życia – podkreśla prof. Henryk Krawczyk.

Należy doprecyzować, iż rektor PG i prezydent Gdańska podpiszą list intencyjny, którzy poszerzy współpracę na podstawie podpisanego w 2006 roku „Porozumienia w sprawie podjęcia ścisłej współpracy i koordynacji działań w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej na bazie CI TASK”.

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)