PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Miasto Gdańsk ogłosiło zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych

Miasto Gdańsk ogłosiło zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych
Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych oraz ich transport do Zakładu Utylizacyjnego. Przyszły wykonawca będzie świadczył usługi przez 44 miesiące, czyli do 2023 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Odbiór odpadów komunalnych będzie świadczony w pięciu sektorach miasta obejmujących następujące dzielnice:

 • Sektor 1: Wyspa Sobieszewska, Krakowiec - Górki Zachodnie, Rudniki, Olszynka, Orunia- Św. Wojciech- Lipce, Chełm, Wzgórze Mickiewicza;
 • Sektor 2: Stogi, Przeróbka, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Śródmieście;
 • Sektor 3: Brzeźno, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Aniołki, Strzyża;
 • Sektor 4: Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje;
 • Sektor 5: Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień

- Ogłoszony przetarg ma zapewnić kontynuację odbioru odpadów z nieruchomości w naszym mieście w systemie podziału na pięć frakcji wprowadzonym w kwietniu ubiegłego roku – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa. – System gospodarki odpadami komunalnymi musi sprostać nie tylko rosnącej ilości wytwarzanych odpadów, ale również normom odzysku surowców i wymogom środowiskowym, dlatego mając perspektywę obsługi systemu przez kolejne trzy i pół roku uwzględniamy niezbędne warunki, aby spełnić wszystkie kryteria.

Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Usłudze będzie podlegał odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tj. zabudowa wielorodzinna – spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz zabudowa jednorodzinna, obejmujący selektywne zbieranie każdej ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych:

 • bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych,
 • zielonych,
 • wielkogabarytowych, zużytych opon,
 • leków.

Zaś od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (firmy, sklepy, biura, instytucje), będzie obejmował selektywne odbieranie wyprodukowanych odpadów komunalnych:

 • bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych,

w ilościach i z częstotliwościami zgodnymi ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Termin świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacyjnego  przez  wybranego wykonawcę będzie wynosił 44 miesiące, na każdym sektorze, przy czym:

dla sektora 1 - od dnia 1.10.2019 r. do dnia 31.05.2023 r.

dla sektora 2 - od dnia 1.11.2019 r. do dnia 30.06.2023 r.

dla sektora 3 - od dnia 1.09.2019 r. do dnia 30.04.2023 r.

dla sektora 4 - od dnia 1.11.2019 r. do dnia 30.06.2023 r.

dla sektora 5 -  od dnia 1.09.2019 r. do dnia 30.04.2023 r.

W warunkach przetargu jest również określona minimalna ilość pojazdów do obsługi poszczególnych sektorów, które również będą musiały spełniać warunki Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Sektor 1 - 27

Sektor 2 - 24

Sektor 3 - 26

Sektor 4 - 24

Sektor 5 - 30

Kryteria wyboru wykonawcy

Wszystkie oferty spełniające warunki formalne będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena - 60%
 • Dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin EURO 6 lub wyższą - 25%
 • Dysponowanie pojazdami o zabudowie bębnowej do zbiórki odpadów BIO, posiadającymi funkcję rozcinania worków - 10%
 • Wyposażenie PGO (punkt gromadzenia odpadów) w zabudowie wielorodzinnej w co najmniej po jednym pojemniku dla każdej z frakcji: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, ułatwiającym wrzucanie odpadów osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom - 5%

 

Termin składania ofert upływa 7 maja 2019 roku o godz. 10.00.  Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13.00.

 

Ogłoszenie wraz z SIWZ dostępne na:

https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/odbior-i-transport-odpadow-komun-z-nieruchomosci-zlokalizowanych-w-granicach-admin-gminy-miasta-gdanska-sektory-i-v,a,142654

Alicja BittnerUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki MiastaReferat Prasowyalicja.bittner@gdansk.gda.pl
Alicja Bittner - najnowsze