Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kongres Smart Metropolia już za tydzień!

Przypominamy, że już 23-24 października odbędzie się kongres Smart Metropolia, organizowany przez Miasto Gdańsk. Jeżeli smart metropolię budują smart mieszkańcy, to pytanie na najbliższe lata brzmi: jak ich skutecznie przyciągnąć i zatrzymać? Na konferencje zaproszono wielu wybitnych, polskich i zagranicznych prelegentów.

A
A

Przypominamy, że już 23-24 października odbędzie się kongres Smart Metropolia, organizowany przez Miasto Gdańsk. Jeżeli smart metropolię budują smart mieszkańcy, to pytanie na najbliższe lata brzmi: jak ich skutecznie przyciągnąć i zatrzymać? Na konferencje zaproszono wielu wybitnych, polskich i zagranicznych prelegentów.

 – Dziś nasze miasta stoją przed zupełnie nowymi, często nieprzewidzianymi wyzwaniami – powiedział Prezydent Paweł Adamowicz. – Przed wyzwaniami, dodajmy, których istnienia nawet nie podejrzewało pokolenie naszych rodziców.

Celem kongresu jest propagowanie koncepcji i nowatorskich rozwiązań oraz porównanie doświadczeń przy wdrażaniu programów wspierających rozwój metropolii w Europie Wschodniej, Zachodniej oraz USA. Europejskie miasta stoją dziś przed szeregiem nowych wyzwań, wywołanych zmianami w strukturze demograficznej społeczeństw. Żyjemy coraz dłużej, młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą, a dzieci rodzi się zbyt mało, aby zapewnić zastępowalność pokoleń. Pomimo stałego postępu technologicznego, który pozwala na zwiększenie efektywności ludzkiego działania, rośnie dług zobowiązań obciążających przyszłe pokolenia. Pomiędzy metropoliami zauważana jest konkurencja w budowaniu atrakcyjnej oferty skierowanej dla ludzi przedsiębiorczych. W tym pościgu wygrywają tylko wielkie, sprawnie zarządzane metropolie. Kongres Smart Metropolia 2014 to próba odpowiedzi na pytanie, jak w obecnej sytuacji demograficznej przemodelować politykę stymulującą rozwój metropolii i jakie dostępne narzędzia można zastosować.


Dwudniowy kongres odbywać się będzie w kilku równoległych panelach tematycznych:

 1. Czy przeżyjemy bez emigrantów? – emigracja, imigracja, integracja, skutki gospodarcze zmian demograficznych
 2. Rodzina i wsparcie dla rodzin, rodzinne firmy
 3. Metropolia seniorów (aktywizacja ludzi starszych, solidarność pokoleniowa)
 4. Tożsamość kulturowa mieszkańców metropolii
 5. Konkurencja i współpraca pomiędzy metropoliami
 6. Przemiany na globalnym rynku pracy, metropolie szansą dla młodych?

 Panele tematyczne:

 • Imigracja, emigracja, integracja (II części panelu)
 • Rodzina siłą metropolii
 • Polityka społeczna szyta na miarę
 • Wspólnotowość i więzi lokalne
 • Rodzina - biznes rodzinny, firma rodzinna
 • Terytorium społecznie odpowiedzialne
 • Tożsamość kulturowa metropolii
 • Młodzi szansą dla metropolii
 • Zdrowie
 • Włączenie i równe szanse
 • Wielkie miasta w Polsce - mariaże, sojusze i sieci
 • Metropolia szansą dla młodych, rynek pracy
 • Aktywność metropolii w zdrowiu
 • Innowacje społeczne i ich rola
 • Różnorodność jako narzędzie sukcesu metropolii

 

Kongresowi towarzyszyć będą targi recyclingu i ekologii Re:Miasto, których celem będzie zaprezentowanie najciekawszych smart rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

 

Obszary tematyczne paneli dyskusyjnych Re:Miasta:

 • Nowe unijne cele dotyczące recyclingu (czy Europa może przejść w pełni na recycling?)
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (doświadczenia gmin rok po wprowadzeniu i planowane zmiany)
 • Spalarnie odpadów (diagnoza dla Polski)
 • Funkcjonowanie regionalnych instalacji przekształcania odpadów komunalnych (doświadczenia po wprowadzeniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach)
 • Inteligentne rozwiązania dla systemu gospodarki odpadami w gminach (jak usprawnić drogę odpadu)

 

Kongres odbędzie się 23-24 października 2014 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza REJESTRACJA. http://www.smartmetropolia.pl/rejestracja/

Więcej informacji: www.smartmetropolia.pl

 

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

 

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)