Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kongres Smart Metropolia już w najbliższy czwartek!

W dniach 23-24 października, w ramach kongresu Smart Metropolia, do Gdańska przyjedzie m.in. francuski intelektualista Guy Sorman oraz prof. Janusz Czapiński. Kongres organizowany po raz trzeci przez Miasto Gdańsk, w ubiegłym roku przyciągnął ponad tysiąc zainteresowanych osób. Jest jeszcze szansa, aby się zarejestrować: http://www.smartmetropolia.pl/rejestracja/

A
A

W dniach 23-24 października, w ramach kongresu Smart Metropolia, do Gdańska przyjedzie m.in. francuski intelektualista Guy Sorman oraz prof. Janusz Czapiński. Kongres organizowany po raz trzeci przez Miasto Gdańsk, w ubiegłym roku przyciągnął ponad tysiąc zainteresowanych osób. Jest jeszcze szansa, aby się zarejestrować: http://www.smartmetropolia.pl/rejestracja/

Głównym mówcą pierwszego dnia będzie Janusz Czapiński, Profesor na Wydziale Psychologii w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, oraz prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Profesor przeprowadzi wykład pod tytułem: „Jakość życia w metropolii: polskie realia”. Z kolei 24 października wystąpi francuski intelektualista, ekonomista i filozof Guy Sorman z wykładem „Gdańsk as a creative city”. Ponadto, do Gdańska przybędzie wielu wybitnych, polskich i zagranicznych mówców, m.in.; niemiecki socjolog i ekonomista prof. Gunnar Heinsohn oraz burmistrz Hajfy (Izrael) - Yona Yahav.

Celem kongresu jest propagowanie koncepcji i nowatorskich rozwiązań oraz porównanie doświadczeń przy wdrażaniu programów wspierających rozwój metropolii w Europie Wschodniej, Zachodniej oraz USA. Europejskie miasta stoją dziś przed szeregiem nowych wyzwań, wywołanych zmianami w strukturze demograficznej społeczeństw. Żyjemy coraz dłużej, młodzi ludzie wyjeżdżają za pracą, a dzieci rodzi się zbyt mało, aby zapewnić zastępowalność pokoleń. Pomimo stałego postępu technologicznego, który pozwala na zwiększenie efektywności ludzkiego działania, rośnie dług zobowiązań obciążających przyszłe pokolenia. Pomiędzy metropoliami zauważana jest konkurencja w budowaniu atrakcyjnej oferty skierowanej dla ludzi przedsiębiorczych. W tym pościgu wygrywają tylko wielkie, sprawnie zarządzane metropolie. Kongres Smart Metropolia 2014 to próba odpowiedzi na pytanie, jak w obecnej sytuacji demograficznej przemodelować politykę stymulującą rozwój metropolii i jakie dostępne narzędzia można zastosować.

 

Dwudniowy kongres odbywać się będzie w kilku równoległych panelach tematycznych:

 1. Czy przeżyjemy bez emigrantów? – emigracja, imigracja, integracja, skutki gospodarcze zmian demograficznych
 2. Rodzina i wsparcie dla rodzin, rodzinne firmy
 3. Metropolia seniorów (aktywizacja ludzi starszych, solidarność pokoleniowa)
 4. Tożsamość kulturowa mieszkańców metropolii
 5. Konkurencja i współpraca pomiędzy metropoliami
 6. Przemiany na globalnym rynku pracy, metropolie szansą dla młodych?

 

Panele tematyczne:

 • Imigracja, emigracja, integracja (II części panelu)
 • Rodzina siłą metropolii
 • Polityka społeczna szyta na miarę
 • Wspólnotowość i więzi lokalne
 • Rodzina - biznes rodzinny, firma rodzinna
 • Terytorium społecznie odpowiedzialne
 • Tożsamość kulturowa metropolii
 • Młodzi szansą dla metropolii
 • Zdrowie
 • Włączenie i równe szanse
 • Wielkie miasta w Polsce - mariaże, sojusze i sieci
 • Metropolia szansą dla młodych, rynek pracy
 • Aktywność metropolii w zdrowiu
 • Innowacje społeczne i ich rola
 • Różnorodność jako narzędzie sukcesu metropolii

 

Kongresowi towarzyszyć będą targi recyclingu i ekologii Re:Miasto, których celem będzie zaprezentowanie najciekawszych smart rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

 

Obszary tematyczne paneli dyskusyjnych Re:Miasta:

 • Nowe unijne cele dotyczące recyclingu (czy Europa może przejść w pełni na recycling?)
 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (doświadczenia gmin rok po wprowadzeniu i planowane zmiany)
 • Spalarnie odpadów (diagnoza dla Polski)
 • Funkcjonowanie regionalnych instalacji przekształcania odpadów komunalnych (doświadczenia po wprowadzeniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach)
 • Inteligentne rozwiązania dla systemu gospodarki odpadami w gminach (jak usprawnić drogę odpadu)

 

Kongres odbędzie się 23-24 października 2014 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza REJESTRACJA.

 

Organizatorzy: Prezydent Miasta Gdańska Paweł AdamowiczMiędzynarodowe Targi Gdańskie SAGdański Obszar MetropolitalnyGdańska Organizacja TurystycznaFundacja Gdańska.

 

Więcej informacji: www.smartmetropolia.pl

Program kongresu: http://www.smartmetropolia.pl/program/

 

fota Guy Sorman (26 KB)

fota prof. Janusz Czapiński (43 KB)

plakat Smart Metropolia (24 MB)

Paweł Adamowicz o kongresie (6 KB)

 

 

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)