Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konferencja prasowa nt. monitoringu wód podziemnych 7.11.2017

Zapraszamy na konferencję prasową, podczas której zaprezentowane zostaną główne założenia projektu „Monitoring Wód Podziemnych”, realizowanego przez miejską Spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna we współpracy z Gminą Miasta Gdańska, AQUA-Sopot Sp. z o.o. i Eksploatator Sp. z o.o. Konferencja odbędzie się w Sali Kolumba w Centrum Hewelianum, we wtorek 7 listopada 2017 r., o godz. 12.30.

A
A

W konferencji wezmą udział Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak, Wiceprezydent Miasta Sopotu Marcin Skwierawski, Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak, Prezes GIWK Sp. z o.o. Jacek Skarbek, pracownicy GIWK odpowiedzialni za realizację projektu, przedstawiciele Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku: Dyrektor Maciej Lorek, kierownik Referatu Gospodarki Wodnej Maryla Jezierska.

- Wieloletnie prace badawcze realizowane zgodnie z przyjętą koncepcją są pierwszymi tak kompleksowymi badaniami prowadzonymi na terenie aglomeracji gdańskiej i wyjątkowe w skali kraju. Dzięki nim nie tylko będziemy mieli kontrolę nad jakością wody dostarczanej mieszkańcom, lecz również poznamy, jakie faktycznie są zasoby wody i na jak długo tych zasobów wystarczy – podkreśla Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

Bezcenna wiedza - główne założenia projektu

Priorytetem władz każdego miasta jest zapewnienie ciągłości dostaw czystej i zdrowej wody swoim mieszkańcom w długookresowej perspektywie. Realizacja tego zadania wymaga kompleksowego i ciągłego monitorowania wód podziemnych. Od kilku lat na terenie Gdańska i Sopotu prowadzono szerokie badania hydrogeologiczne mające na celu wszechstronne rozpoznanie stanu wód podziemnych oraz zapewnienie ochrony zasobów tych wód dla przyszłych pokoleń. Obecnie realizowany będzie kolejny etap przedsięwzięcia pn. „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański”, którego zakres obejmuje budowę około 100 nowych piezometrów (otworów do poboru próbek wód podziemnych) w gminie Gdańsk i Pruszcz Gdański, oraz trzyletni okres badawczy realizowany we wszystkich gminach będących partnerami przedsięwzięcia. Efekty i korzyści płynące z tego programu zostaną przedstawione na konferencji prasowej.

Więcej informacji:

Monika Piotrowska - Szypryt|Rzecznik Prasowy GIWK Sp. z o.o. |tel. 601 97 97 88| mszypryt@giwk.pl

Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)