Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Konferencja „Czy i dlaczego tutoring potrzebny jest polskiej szkole?”

Szkole, w której nauczyciele tworzą relacje z uczniami, rodzicami i między sobą umożliwiające wzajemne wspieranie i uczenie się poświęcona będzie konferencja pt. „Czy i dlaczego tutoring potrzebny jest polskiej szkole?”, która odbędzie się 13 kwietnia w godz. 9.45-14.00 w Inkubatorze STATER ul. Lęborska 3b.

A
A

Szkole, w której nauczyciele tworzą relacje z uczniami, rodzicami i między sobą umożliwiające wzajemne wspieranie i uczenie się poświęcona będzie konferencja pt. „Czy i dlaczego tutoring potrzebny jest polskiej szkole?”, która odbędzie się 13 kwietnia w godz. 9.45-14.00 w Inkubatorze STATER ul. Lęborska 3b.

Konferencja organizowana jest wspólnie przez Miasto Gdańsk, Instytut Tutoringu Szkolnego oraz Chrześcijańską Szkołę Montessori w Gdańsku. Celem konferencji jest refleksja nad zmianą sposobu pracy z uczniem oraz nowe podejście do współpracy z rodzicami, polegające na budowaniu porozumienia i wspólnego ustalania zasad postępowania wobec ich dziecka. Ma to znaczenie w szczególności w zakresie poszanowania i wspierania założeń wychowawczych, postawy światopoglądowej rodziców oraz wzmocnienia procesu wychowania w jego aksjologicznym aspekcie.

Program Konferencji

  • 9.30 - 9.45 Rejestracja
  • 9.45 - 10.00 - przywitanie gości Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej
  • 10.00 - 10.30 – „Czy i dlaczego tutoring potrzebny jest polskiej szkole?” - Mariusz Budzyński, Dyrektor Merytoryczny Instytutu Tutoringu Szkolnego
  • 10.30 - 11.00 – „Tutoring w szkole podstawowej i gimnazjum drogą do współpracy wychowawczej domu i szkoły” - Joanna Kwiatkowska
  • 11.00 - 11.30 - pytania i odpowiedzi
  • 11.30 - 12.00 - przerwa
  • 12.00 - 12.30 -  „Efektywność tutoringu szkolnego w świetle badań w polskich szkołach” - dr Adrianna Sarnat-Ciastko AJD w Częstochowie
  • 12.30 - 13.00 – „Tutoring w liceum ogólnokształcącym - program wspierania rozwoju osobistego ucznia” - Dorota Cichecka
  • 13.00 - 13.30 – „Tutoring w szkole zawodowej - czy to potrzebne i możliwe?” - Henryk Cichecki - dyrektor Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, tutor
  • 13.30 - 14.00 - pytania i odpowiedzi, zakończenie konferencji

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)