Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kolejne spotkanie z cyklu EDU Inspiracje

W piątek, 16 stycznia o godz. 14.30, po raz drugi w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER odbędą się EDU Inspiracje – spotkania dla przedstawicieli oświaty, biznesu oraz edukacji pozaformalnej – słowem osób zainteresowanych nowatorskimi metodami i narzędziami nauczania.

A
A

W piątek, 16 stycznia o godz. 14.30, po raz drugi w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER odbędą się EDU Inspiracje – spotkania dla przedstawicieli oświaty, biznesu oraz edukacji pozaformalnej – słowem osób zainteresowanych nowatorskimi metodami i narzędziami nauczania.

Jak pokazało pierwsze spotkanie, poruszające zagadnienia gamifikacji, osób zaciekawionych innowacjami w dziedzinie edukacji jest sporo, podczas gdy czasu na bliższe przyjrzenie się ciekawym tematom przy bogatej, merytorycznej dyskusji, pozostaje mniej. Dlatego, na prośbę uczestników, zainspirowanych możliwościami wykorzystania gamifikacji do budowania zaangażowania uczniów, biorący udział w piątkowym spotkaniu ponownie zmierzą się z zagadnieniami zastosowania gamifikacji w edukacji. Tym razem o swoich doświadczeniach w gamifikowaniu opowie dr Wojciech Glac z Uniwersytetu Gdańskiego. Gość EDU Inspiracji przedstawi elementy mechaniki i dynamiki gier prowadzonych w ramach czterech kursów akademickich, a także spostrzeżenia i refleksje płynące z ich gamifikowania, przydatne dla osób pragnących wprowadzić to narzędzie do swojej praktyki dydaktycznej.

Piątkowe spotkanie będzie też okazją do zapoznania się z ciekawymi wnioskami płynącymi z raportu STARTERA zrealizowanego przez Fundację Ośrodek Badań i Analiz Społecznych.

 – Podczas najbliższych EDU Inspiracji przybliżymy konkluzje wynikające z raport na temat technologii i postaw przedsiębiorczych uczniów gdańskich. Nauczyciele i pedagodzy będą mieli okazję usłyszeć i porozmawiać o tym, jak wygląda nauka oczami gimnazjalistów i licealistów oraz w jakim stopniu szkoła zaspokaja ich potrzeby. Mamy nadzieję, że nasza dyskusja stanie się inspiracją do wskazania kierunków ku wsparciu oraz poszerzaniu kompetencji instytucji oświatowych w obszarach technologii i budowania postaw proprzedsiębiorczych – mówi Kinga Kuczyńska z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Wydarzenie jest bezpłatne, jednak liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji oraz zapisy na stronie:

http://eduinspiracje.inkubatorstarter.pl/drugie-spotkanie-o-gamifikacji-raz-jeszcze/.

 

Dodatkowo, podobnie jak podczas poprzedniego spotkania z cyklu EDU Inspiracje, styczniowemu wydarzeniu będzie towarzyszyć szkolenie, podczas którego wiedzę merytoryczną o gamifikacji będzie można uzupełnić o praktykę. Dwudniowe, płatne warsztaty, na które obowiązują osobne zapisy, odbędą się w dniach 17-18 stycznia br. Program oraz zapisy dostępne są pod adresem:

http://eduinspiracje.inkubatorstarter.pl/dwudniowe-szkolenie-z-gamifikacji-dla-nauczycieli.

 

 

 

Kontakt z organizatorami:

Kinga Kuczyńska

k.kuczynska@inkubatorstarter.pl

tel. 58 731 65 70

 

Kontakt prasowy:

Alicja Woźniak

alicja.wozniak@personal-pr.pl

tel. 504 789 523

 

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)