Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic

W środę, 1 lipca o godz. 17.00 w Sali 209 przy ul. ul. Długi Targ 39/40 odbędzie się comiesięczne Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic.

A
A

W środę, 1 lipca o godz. 17.00 w Sali 209 przy ul. ul. Długi Targ 39/40 odbędzie się  comiesięczne Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic.

 

W programie spotkania przewidziano:

1) Powitanie i przedstawienie programu posiedzenia Kolegium – Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk

2) Informację nt. zakresu i efektów działania Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości w ramach realizowanych projektów wspierających przedsiębiorczość – Magdalena Kreft - Wydział Polityki Gospodarczej UMG; Kinga Kuczyńska - Inkubator STARTER

3) Informację nt. Renaturyzacji pasa wydmowego w Gdańsku na odcinku od Nowego Portu do granicy z Sopotem – Dyrektor Wydziału Środowiska UMG Maciej Lorek

4) Przedstawienie bieżącej informacji nt. BO2016 – kierownik Referatu Komunikacji Społecznej UMG Maciej Kukla

5) Dyskusję nt. zmiany statutów Rad Dzielnic oraz granic jednostek pomocniczych – Dyrektor Biura Rady Miasta Gdańska Piotr Spyra; Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji UMG Alicja Bielińska-Łoza; Radna Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz; Radna Miasta Gdańska Beata Dunajewska

6) Informację nt. zasad funkcjonowania Domów Sąsiedzkich – kierownik Referatu Współpracy UMG Magdalena Skiba

7) Dyskusję i wolne wnioski

 

Magdalena Rusakiewicz

Biuro Prasowe

 

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)