Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jutro poznamy laureatów nagrody dla pracowników służby zdrowia

Zapraszamy na wręczenie „Nagród Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia”, które w tym roku przyznawane są po raz ósmy. Kto otrzyma nagrodę główną, a kto zostanie wyróżniony – tego dowiemy się w czwartek 15 grudnia o godz. 15.00 w Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta przy ul. Długiej 46 w Gdańsku.

A
A

Główną ideą nagrody jest promowanie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania solidarności z osobami cierpiącymi i ich rodzinami. Stanowi okazję do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników służby zdrowia, jak również umożliwia wyrażenie uznania władz Miasta przedstawicielom zawodów medycznych oraz skutecznym realizatorom programów profilaktycznych.

tym roku do Kapituły ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska (w której skład wchodzą przedstawiciele: Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska, Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Wydziału Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku) wpłynęło 10 wniosków. Wnioski mogły składać wszystkie podmioty działalności leczniczej (w tym: szpitale, przychodnie itp.).

W czasie siedmiu poprzednich edycji łącznie przyznano 56 nagród. W poprzedniej edycji Prezydent Miasta Gdańska przyznał cztery nagrody w łącznej wysokości 30 tysięcy złotych. Pierwsza nagroda wynosiła 15.000 zł, a przyznane trzy wyróżnienia wyniosły po 5.000 zł.

Jak będzie w tym roku? Tego dowiemy się już jutro.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy