Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jakie inwestycje wodne i ściekowe powstaną w Gdańsku w 2018 roku?

Zapraszamy na konferencję prasową, podczas której zaprezentowane zostaną główne założenia III etapu Gdańskiego projektu wodno-ściekowego realizowanego przez miejską Spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, plany inwestycyjne Spółki na rok 2018 oraz podsumowanie wpływu działań realizowanych w 2017 roku na branżę inwestycyjną w mieście. Konferencja odbędzie się w sali 315 w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, we wtorek 6 lutego 2018 r., o godz. 12.00.

A
A

W konferencji wezmą udział Zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak, Prezes GIWK Sp. z o.o. Jacek Skarbek oraz pracownicy GIWK odpowiedzialni za działania inwestycyjne Spółki.

Zarząd Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. z o.o. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucją przyznającą dofinansowanie dla Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pierwsze inwestycje GPWŚ etap III rozpoczęły się w 2014 roku i część z nich została już zrealizowana. Inwestycje ujęte w ramach projektu są kontynuacją idei zakładanych w pierwszym i drugim etapie Gdańskiego projektu wodno-ściekowego. Celem tych przedsięwzięć jest zapewnienie jak największej liczbie mieszkańców Gdańska dostępu do dobrej jakości wody pitnej, podwyższenie stopnia skanalizowania miasta, poprawa przepustowości, bezpieczeństwa i niezawodności funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz poprawa efektywności funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Realizacja wszystkich zadań w ramach Projektu potrwa do końca 2021 roku.


Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)