PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Inwestycje partnerskie – wspólny sukces samorządów i przedsiębiorców

Inwestycje partnerskie – wspólny sukces samorządów i przedsiębiorców
Gdańsk jako krajowy lider w realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno-prywatnym jest współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji "Inwestycje partnerskie – wspólny sukces samorządów i przedsiębiorców". Konferencja organizowana wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną odbędzie się we wtorek, 2 października 2018 roku, w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amber Expo.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W konferencji mają uczestniczyć m.in. liderzy samorządów terytorialnych, przedstawiciele administracji rządowej, inwestorzy oraz przedstawiciele instytucji finansujących  i  doradczych. Tematem będą kwestie związane z szeroko rozumianą realizacją inwestycji partnerskich w samorządach.

Gdańsk krajowym liderem w zakresie wdrażania przedsięwzięć partnerskich

Gdańsk nie przypadkowo jest współorganizatorem konferencji. Miasto od wielu lat jest krajowym liderem w zakresie wdrażania przedsięwzięć partnerskich i wspólnej realizacji zadań przez podmioty sektora publicznego i prywatnego. W Gdańsku w ostatnich latach zrealizowano lub jest realizowanych kilkanaście projektów o łącznej wartości ponad 3,5 mld zł. W tym ponad 1,1 mld zł to wartość nakładów inwestycyjnych na cele publiczne.

W Gdańsku w realizacji projektów zwłaszcza przy tworzeniu oferty inwestycyjnej duże znaczenie ma aktywność i współpraca samorządu oraz oceniana jako wysoka jakość obsługi przedsiębiorców.

Trzy bloki tematyczne

Pierwszy blok tematyczny będzie poświęcony dobrym praktykom w budowaniu atrakcyjności inwestycyjnej miast i regionów oraz kierunkom rozwoju i wizji współpracy władz samorządowych z biznesem.

Aktualne problemy finansowania inwestycji w samorządach oraz możliwe źródła efektywnego finansowania inwestycji partnerskich przy zachowaniu transparentnych relacji – to temat drugiego bloku tematycznego.

Trzeci blok tematyczny będzie poświęcony prezentacji przykładów współpracy samorządu z inwestorami prywatnymi. Specjaliści opowiedzą o tym, w jaki sposób budować skuteczne partnerstwo, przynoszące zarówno gminie, jak i biznesowi wymierne korzyści, a także o dalszych kierunkach rozwoju takich inicjatyw.

Pełny program oraz warunki udziału w konferencji dostępne są na stronie: https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/inwestycje/index.html