PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Inauguracja Tygodnia Zawodowca - Grupa Lotos aktywnie wspiera CKZiU nr 2

W poniedziałek 16 marca, z udziałem zastępcy prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotra Kowalczuka, nastąpi oficjalna inauguracja pierwszego w historii gdańskiego "Tygodnia Zawodowca". Pierwszym jego ważnym wydarzeniem będzie podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku a Grupą LOTOS SA. Podpisanie dokumentu gwarantuje realizację praktyk zawodowych, dofinansowanie wyposażenia pracowni chemicznych oraz stypendia dla najlepszych uczniów w za

A
A

W poniedziałek 16 marca z udziałem zastępcy prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotra Kowalczuka nastąpi oficjalna inauguracja pierwszego w historii gdańskiego "Tygodnia Zawodowca". Pierwszym jego ważnym wydarzeniem będzie podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku a Grupą LOTOS SA. Podpisanie dokumentu gwarantuje realizację praktyk zawodowych, dofinansowanie wyposażenia pracowni chemicznych oraz stypendia dla najlepszych uczniów w zawodach: technik analityk, technik technologii chemicznej oraz technik ochrony środowiska.

Porozumienie zostanie podpisane przez Barbarę Mizerską, dyrektor CKZiU nr 2 w Gdańsku oraz Joannę Tyszka, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi GL

Czas: poniedziałek 16 marca, godz. 12.00

Miejsce: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku - Oruni przy ul. Smoleńskiej 5/7

 

Więcej informacji o nadchodzącym Tygodniu Zawodowca: https://www.gdansk.pl/prasa,1060,35985.html

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe