Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

I Forum Wzornictwa Gdańsk 2016

Wykłady o wzornictwie i obowiązujących w nim najnowszych trendach, prezentacje, dyskusje o projektowaniu z wykorzystaniem bursztynu bałtyckiego, pokazy technik złotniczych i warsztaty projektantów biżuterii ze studentami- wszystkie te wydarzenia odbędą się w Gdańsku w dniach 24-27 października 2016 roku w ramach I Forum Wzornictwa Gdańsk 2016.

A
A

Forum odbędzie się z inicjatywy miasta Gdańska. W pierwszej edycji imprezy weźmie udział 10 znanych polskich projektantów biżuterii zaproszonych przez Prezydenta Miasta Gdańska. Opiekunem merytorycznym Forum jest prof. Sławomir Fijałkowski z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W wykładzie inaugurującym forum prof. Fijałkowski zaprezentuje opracowanie dotyczące najnowszych trendów we wzornictwie, które znajdą się w publikacji Trendbook 2017+, mającej na celu popularyzację oryginalnego wzornictwa biżuterii z bursztynem bałtyckim. Uczestnicy Forum będą zobowiązani do wykonania do końca grudnia br prac zainspirowanych zaprezentowanymi w Gdańsku trendami. Najlepsze z nich znajdą się w publikacji Trendbook 2017+ oraz zostaną pokazane w ramach wystawy, której premiera odbędzie się podczas największych na świecie targów bursztynu Amberif 2017 w Gdańsku (22- 25 marca 2017). Uczestnicy Forum wygłoszą własne prezentacje lub wykłady (ok. 15- 20 minut). Projektanci poznają także najnowsze techniki nawiązywania relacji w biznesie i prezentacji swojej twórczości.

Forum zakończy się w dniu 27.10 debatą dotyczącą przyszłorocznej edycji Forum. Intencją organizatorów jest poszerzać co roku grono uczestników Forum o kolejnych 10 projektantów z innych dziedzin wzornictwa. Każdy z uczestników będzie mógł zaprosić kolejnego projektanta, który po zatwierdzeniu przez Radę Programową Forum pojawi się
w Gdańsku w 2017 roku.

Forum Wzornictwa to kolejny etap w rozwijaniu przez miasto Gdańsk relacji z projektantami zainspirowanymi  i zafascynowanymi bursztynem bałtyckim. Po corocznej publikacji Trendbook, międzynarodowych warsztatach bursztynniczych oraz warsztatach dla branż użytkowych miasto Gdańsk  proponuje twórcom Forum Wzornictwa, które może być znakomitą platformą wymiany doświadczeń i inspiracji pomiędzy projektantami z różnych dziedzin sztuki użytkowej, miejscem warsztatów dla studentów i szkoleń doskonalących umiejętności dla znanych twórców. 

Organizatorami Forum są: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,  Stowarzyszenie Twórców Form Złotniczych i Wydział Promocji Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zobacz: I Forum Wzornictwa Gdańsk 2016 - program (28.5 KB)

Więcej informacji: Robert Pytlos, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. bursztynu, 669 321 741, r.pytlos@interia.pl

Robert Pytlos (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta
Koordynator ds. Bursztynu

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)