Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Grupa robocza ds. starzenia się społeczeństw przy ONZ spotka się z władzami Gdańska

Gdańsk będzie gospodarzem posiedzenia prezydium Grupy Roboczej ds. starzenia się społeczeństw działającej z ramienia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Spotkania odbędą się w dniach 7-8 maja 2015 r. Wspólne posiedzenie grupy ONZ i przedstawicieli Miasta Gdańska rozpocznie się 7 maja o godz. 9.30 w Domu Uphagena (ul. Długa 12). Spotkanie organizowane jest przy współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Miasta Gdańska.

A
A

Gdańsk będzie gospodarzem posiedzenia prezydium Grupy Roboczej  ds. starzenia się społeczeństw działającej z ramienia Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Spotkania odbędą się w dniach 7-8 maja 2015 r. Wspólne posiedzenie grupy ONZ i przedstawicieli Miasta Gdańska rozpocznie się 7 maja o godz. 9.30 w Domu Uphagena (ul. Długa 12). Spotkanie organizowane jest przy współpracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Miasta Gdańska.

Podczas wspólnego spotkania grupy roboczej Miasto Gdańsk przedstawi prezentację związaną z wybranymi aspektami polityki społecznej miasta w odniesieniu do osób starszych. Gdańskie doświadczenia w tym zakresie zaprezentują:

  1. Piotr Kowalczuk, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej
  2. Hanna Zych-Cisoń, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego,
  3. Ewa Kamińska, Doradca PMG ds. polityki społecznej
  4. Krystyna Kobylińska, p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, UW w imieniu Wicewojewody,
  5. Piotr Olech, Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UMG
  6. Janina Liedtke-Jarema, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
  7. Marlena Jasnoch, Z-ca Dyrektora MOPR
  8. Gabriela Dudziak, Pełnomocnik PMG ds. Seniorów

Następnie grupa robocza omawiać będzie kwestie związane z ustaleniami resortowych komisji OZN.

 

Oficjalna informacja o spotkaniu na stronie:

http://www.unece.org/index.php?id=38247#/

 

Grupa Robocza ds. starzenia się społeczeństw

Grupa Robocza ds. starzenia się społeczeństw jest organem międzyrządowym, który został po raz pierwszy zwołany w 2008 roku. Jest on złożony z krajowych punktów kontaktowych ds. starzenia się reprezentujących państwa członkowskie regionu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ), wraz z przedstawicielami organizacji międzynarodowych, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Grupa pracuje w celu promowania dialogu politycznego pomiędzy państwami członkowskimi w ramach EKG w zakresie różnych aspektów zmian demograficznych w regionie, ze szczególnym naciskiem na starzenie i na relacje międzypokoleniowe oraz między płciami.

Główne działania to:

  • koordynacja światowych i regionalnych porozumień w sprawie starzenia się
  • prace rozwojowe w dziedzinie starzenia się, szczególnie w pracy z poszczególnymi państwami członkowskimi w celu opracowania map drogowych dla celów upowszechnienia osób starszych

Starzenie się społeczeństwa jest jednym z najważniejszych zjawisk naszych czasów, przynosi szeroko zakrojone wyzwania i możliwości. EKG ONZ działa w celu realizacji ram politycznych ONZ na rzecz starzenia się w regionie. Od 2008 roku, Grupa robocza ds. osób starszych EKG ONZ stanowi platformę międzyrządowej dla tych działań.

Agenda pobytu grupy roboczej ONZ w Gdańsku (38 KB)

 

Magdalena Kuczyńska

Biuro Prasowe

 

 

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)