Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańskie NGO-sy spotykają się, by podsumować rok działalności

Doroczne Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych odbędzie się w sobotę 25 listopada w godz. 9.30 – 15.30 w siedzibie Koła w Gdańsku Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku Przymorzu przy ul Jagiellońskiej 11. Spotkanie będzie również okazją do świętowania 15-lecia funkcjonowania Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

A
A

Tegoroczne spotkanie będzie czasem poznania się osób działających w różnych organizacjach, a także podniesienia wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy w organizacjach dla osób działających aktywnie na rzecz miasta i jej mieszkanek i mieszkańców. Uczestnicy będą mieli również możliwość konsultacji prawnych, w sprawach indywidualnych organizacji pozarządowych, udzielanych przez Fundację Teneo.
Będzie to również okazja do podsumowania działań organizacji pozarządowych działających w Gdańsku.
W spotkaniu udział wezmą osoby pracujące w organizacjach jako członkowie, wolontariusze, pracownicy, członkowie zarządów i innych ciał statutowych. Spotka się z nimi Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.
- Gdańsk jest liderem w zakresie liczby działających organizacji pozarządowych, był też prekursorem w powołaniu ciał, które mają znaczenie w wyznaczaniu polityki miasta w zakresie współpracy z NGOsami. Jutro będę składał gorące życzenia członkom Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, która obchodzić będzie swoje 15 –lecie. Gdańsk jako broker innowacji społecznych widzi w partnerach ze strony pozarządowej doskonałych realizatorów zadań, których nie musi realizować rząd czy samorząd. Jesteśmy wdzięczni wszystkim aktywnym gdańszczankom i gdańszczanom, że ich codzienną aktywność, która udowadnia, że organizacje pozarządowe zasługują na zaufanie - mówi Kowalczuk.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)