Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańsk miastem równości

Miasto Gdańsk rozpoczyna pracę nad Modelem na Rzecz Równego Traktowania. Prace koalicji zainicjuje Prezydent Paweł Adamowicz, podpisując Kartę Różnorodności, w piątek 29 września o godzinie 12:00 w I Liceum Ogólnokształcącym (ul. Wały Piastowskie 6). Karta jest deklaracją Urzędu Miejskiego do tworzenia przyjaznej i otwartej na różnorodność atmosfery w miejscu pracy.

A
A

Model stworzy powołana przez Prezydenta szeroka koalicja ekspertek i ekspertów oraz organizacji i instytucji, którym bliska jest idea upowszechniania praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji w Gdańsku. Jego osią jest Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, nad którą głosowanie przez Radę Miasta zwieńczy prace koalicji.
Koalicja do maja 2018 roku wypracuje praktyczne rekomendacje i rozwiązania dla budowania miasta wolnego od dyskryminacji i otwartego na różnorodność mieszkańców i mieszkanek, bez względu na ich płeć, wiek, stopień sprawności, orientację seksualną, przynależność wyznaniową i etniczną.
Ważnym głosem dla ostatecznego kształtu modelu, będą rekomendacje mieszkańców i mieszkanek Gdańska, stworzone w czasie trzeciego Panelu Obywatelskiego, dotyczącego aktywności obywatelskiej.

Program:
Podpisanie przez Prezydenta Miasta Gdańska Karty Różnorodności
Przemówienia zaproszonych gości w tym Z-cy Prezydenta Piotra Kowalczuka i Dyrektor Generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Przedstawienie koncepcji Modelu na rzecz Równego Traktowania – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego UMG Piotr Olech i Współprzewodnicząca Rady ds. Równego Traktowania Anna Strzałkowska
Jak przeciwdziałać dyskryminacji i budować miasto równych szans – Dominika Sadowska, koordynatorka programu Warszawa Różnorodna.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 2/2020

Herold Gdański nr 2 2020
Herold Gdański nr 2 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 2 2020 (4.2 MB)