Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dotacja na ZIT przełożona na 2015 rok

Dotacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na działalność ZIT nie zostanie przekazana w tym roku. Pieniądze jednak nie przepadną - będą mogły zostać wykorzystane w roku przyszłym.

A
A

Dotacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na działalność ZIT nie zostanie przekazana w tym roku. Pieniądze jednak nie przepadną - będą mogły zostać wykorzystane w roku przyszłym.

Przypomnijmy: ministerstwo przekazało dotację Miastu Gdańsk, które z kolei miało przekazać ją podmiotowi, który wygra konkurs na prowadzenie sekretariatu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zgodnie z przepisami o finansach publicznych dotacja powinna zostać wydatkowana do końca 2014 roku.

- Ponieważ jednak temat wzbudził medialne kontrowersje ministerstwo postanowiło raz jeszcze zbadać wszystkie dokumenty. Kłopot w tym, że opinia MIiR będzie gotowa najwcześniej w połowie stycznia. Dlatego wstrzymaliśmy się z przekazaniem pieniędzy - mówi Teresa Blacharska, Skarbnik Miasta Gdańska.

Paweł Orłowski, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, zapewnia jednak, że dotacja nie przepadnie i pieniądze będą mogły zostać przekazane w 2015 roku. Warunkiem jest nadanie związkowi ZIT w województwie pomorskim formy prawnej umożliwiającej pełnienie funkcji pośredniczącej.

Ministerstwo dopuszcza trzy możliwości: formę związku międzygminnego, porozumienia międzygminnego lub stowarzyszenia samorządowego. Z tym że stowarzyszenie jest jedyną dostępną formą dla współpracy zarówno gmin, jak i powiatów. Jak podkreśla Michał Glaser, dyrektor Biura Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego - stowarzyszenie to najlepsze z dopuszczalnych w polskim prawie rozwiązań. Przypomina tez, ze kilkadziesiąt samorządów powołało GOM do życia właśnie po to, by koordynować współpracę metropolitalną w nowej perspektywie finansowej.

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)