Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Czterech chętnych na gdańskie odpady komunalne

Cztery firmy chcą przez 48 miesięcy (od października 2015) wywozić odpady komunalne produkowane przez mieszkańców Gdańska. Zarząd Dróg i Zieleni otworzył właśnie oferty w przetargu na Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska – VI Zakresów.

A
A

Cztery firmy chcą przez 48 miesięcy (od października 2015) wywozić odpady komunalne produkowane przez mieszkańców Gdańska. Zarząd Dróg i Zieleni otworzył właśnie oferty w przetargu na Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska – VI Zakresów.

Poniżej zestawienie złożonych ofert:

 

Wykonawca

zakres

Cena ofertowa brutto– C(1)

Wartość netto za odbiór i transport odpadów komunalnych – C(2)

Termin płatności – C(3)

1.

SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. Gdańsk

I

20 860 568,28 zł

16 281 460,00 zł

30 dni

2.

SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. Gdańsk

II

16 965 324,72 zł

13 877 600,00 zł

30 dni

3.

SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. Gdańsk

III

20 061 118,80 zł

15 670 345,00 zł

30 dni

4.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM

Sp. z o.o., Starogard Gdański

IV

21 991 159,80 zł

16 551 345,00 zł

30 dni

5.

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych SANIPOR’ Sp. o.o., Gdynia

IV

19 953 691,20 zł

16 469 000,00 zł

30 dni

6.

SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. Gdańsk

IV

18 892 752,12 zł

13 916 305,00 zł

30 dni

7.

SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. Gdańsk

V

22 841 642,52 zł

17 669 400,00 zł

30 dni

8.

REMONDIS Sp. z o.o. Gdynia

V

30 662 812,84 zł

26 555 786,00 zł

30 dni

9.

SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. Gdańsk

VI

10 968 512,40 zł

8 550 400,00 zł

30 dni

Obecnie trwa sprawdzanie ofert pod względem formalnym. Przy ocenie brane będą pod uwagę następujące kryteria:

1. Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia – C(1)

90 pkt

2. Wartość netto za odbiór i transport odpadów komunalnych: mokrych (20 01 08), suchych (20 03 01A) i zmieszanych (20 03 01) z punktów gromadzenia odpadów do RIPOK  – C(2)

 9 pkt

3. Termin płatności – C(3)

3.1 - 21 dni – 0 pkt

3.2 - 30 dni – 1 pkt

max 1 pkt

Zakładany termin realizacji poszczególnych zamówień: 48 miesięcy (Zakres I-V) oraz 24 miesiące (Zakres VI).

- Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty, to przekazywanie sektorów będzie odbywać się stopniowo. Dotychczasowe umowy będą wygasały w różnych terminach - dwie pod koniec września, dwie pod koniec października i dwie pod koniec listopada. Wszystko po to, żeby wprowadzanie nowych firm na ich sektory przebiegało płynnie. Chcemy bowiem, żeby ewentualne zmiany firm były jak najmniej odczuwalne dla mieszkańców – zaznacza zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak. - Nowością w tym przetargu jest obowiązek segregacji szkła i tym samym konieczność dostarczenia przez firmy wywozowe odpowiednich pojemników do jego zbierania w gospodarstwach indywidualnych i we wspólnotach – dodaje Grzelak.

- Nowości w tym przetargu jest więcej. Dzięki zdobytym w ciągu ostatnich lat doświadczeniom, wprowadziliśmy też do kryteriów tego postępowania zapisy, które według nas pozwolą Miastu znacznie podnieść jakość świadczonych przez wykonawców usług – wyjaśnia zastępca prezydenta Gdańska. I tak: wykonawca musi zagwarantować tzw. specjalne brygady awaryjne, które natychmiast reagować będą na sytuacje nieprzewidziane. Będą też częstsze wywozy śmieci oraz częstsze mycie pojemników na odpady. Wykonawcy będą również musieli zapewnić większą liczbę zróżnicowanych gabarytowo pojazdów i samochody do wywozu odpadów szklanych. - Chodzi o to, żeby odpady można było odebrać nawet z nawet trudno dostępnych miejsc. Chcemy też skuteczniej, niż dotychczas docierać z informacjami do mieszkańców – tak więc na przykład wykonawcy na tydzień przez terminem wywozu odpadów wielkogabarytowych będą mieli obowiązek zawiadomić o tym mieszkańców domów jednorodzinnych – dodaje Grzelak.

Katarzyna Kaczmarek (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Referat Prasowy

Biuro Prezydenta
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
prasa@gdansk.gda.pl

Herold Gdanski
Herold Gdanski
brak autora

Biuletyn Informacyjny Rady i Prezydenta Miasta

Herold Gdański - nr 3/2020

Herold Gdański nr 3 2020
Herold Gdański nr 3 2020
brak autora
Pobierz: Herold Gdański nr 3/2020 (3.6 MB)