PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Cyfrowe innowacje – motorem rozwoju Polski

Cyfrowe innowacje mają stać się jednym z filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ogłoszonego ostatnio przez rząd. Nie dziwi zatem, że organizatorzy uczynili je przewodnim motywem 20 Konferencji „Miasta w Internecie”, która znana jest z podejmowania gorących tematów i debat „na czasie”. Patronat nad gdańskim spotkaniem, zaplanowanym na 29 czerwca - 1 lipca, przyjął Mateusz Morawiecki – wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju. To największe w kraju spotkanie, poświęcone szerokiemu spectrum zagadn

A
A

Już po raz dwudziesty – jubileusz wart zauważenia! - KMWI zaproponuje uczestnikom przegląd najważniejszych zjawisk, projektów i inicjatyw na rzecz w rozwoju cyfrowego, stymulowanych przez sektor publiczny: rząd i samorządy wojewódzkie i lokalne, a interesujących także z punktu widzenia firm sektora ICT i naukowo-badawczego. Silnym akcentem konferencji będą bloki poświęcone e-usługom publicznym.

E-usługi publiczne
- W powszechnej ocenie poziom zaawansowania e-usług publicznych w Polsce jest nieadekwatnie niski do zainwestowanych w nie środków finansowych i bardzo daleki od oczekiwań polskich internautów, którzy stanowią już zdecydowaną większość społeczeństwa - zwraca uwagę Krzysztof Głomb, dyrektor programowy konferencji. Nie wystarczy zatem kosmetyka stanu obecnego, kolejne plany, deklaracje, raporty otwarcia. O tym jak systemowo zamienić tradycyjne usługi administracji na w pełni cyfrowe dyskutować będą uczestnicy bloku GOV DLA LUDZI? 15 lat slalomu oraz DAMY RADĘ! Jak biznes ICT może pomóc sektorowi publicznemu w udostępnianiu e-usług publicznych?. W pierwszym panelistami – prezentującymi przyjęte i planowane rozwiązania będą liderzy komórek urzędów odpowiedzialnych za wdrażanie e-usług, w drugim zaś, organizowanym we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku – przedstawiciele firm, którzy gotowi są realizować e-usługi na zlecenie rządu i samorządów, stosując modele współpracy znane z krajów Europy zachodniej.

Cyfrowa szkoła
Tematowi: jak obiecywane jeszcze 3 lata temu 4.5 miliarda na projekty „cyfrowej szkoły” w gminach zamieniły się w niespełna miliard złotych i co z tej zmiany wynika – poświęcona będzie kolejny blok tematyczny KMWI, podczas którego samorządowcy i inni beneficjenci środków na modernizację szkół zapoznają się z skutecznymi modelami „cyfrowej szkoły””, nie tylko w aspekcie technologicznym (zakup sprzętu, zapewnienie dostępu do Internetu), ale i na polu nowoczesnej dydaktyki. To temat niezwykle ważny dla samorządów miast i gmin, a także powiatów, poszukujących możliwości sfinansowania poprawy warunków edukacji młodego pokolenia. - Zdecydowana większość polskich szkół - dysponuje przestarzałym sprzętem informatycznym, niedostosowanym do potrzeb nowoczesnej, mobilnej, interaktywnej i aktywizującej ucznia dydaktyki - konstatuje Artur Krawczyk, koordynator działań Fabryki Przyszłości - utworzonego w Tarnowie w 2014 roku centrum innowacji edukacji cyfrowej, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” – samorządy wspólnie z rządem muszą znaleźć sposób na wypełnienie tej przepaści cywilizacyjnej. KMWI będzie polem debaty na ten temat, a efektem tej ostatniej – memorandum adresowane do Ministra Edukacji Narodowej.

Inteligentny transport
Atrakcyjnie zapowiada się także blok poświęcony rozwiązaniom dla smart cities – dotyczących inteligentnych systemów transportu, z udziałem m.in. ekspertów europejskiego lidera na tym polu – firmy Kapsch. Poprawa jakości i bezpieczeństwa transportu jest priorytetem niemal każdego polskiego samorządu, a prezentowane rozwiązania łączyć będą innowacje technologiczne z realizacją podstawowych potrzeb mieszkańców.

Bezokienkowo i bezgotówkowo
Cyfrowe plany inwestycyjne samorządów województw do roku 2020 przedstawią liderzy departamentów rozwoju społeczeństwa informacyjnego w urzędach marszałkowskich. To ważne – bo większość środków na rozwój cyfrowy w tej perspektywie znajduje się właśnie w Regionalnych Programach Operacyjnych. Blok regionalny rozpocznie prezentacja raportu na temat priorytetów rozwoju cyfrowego w województwach. - Program Operacyjny Polska Cyfrowa to w gruncie rzeczy niewiele w dobie potrzeb modernizacyjnych. Pokaźna pula środków finansowych na projekty cyfrowe w nadchodzących latach koncentruje się na poziomie wojewódzkim - w funduszach unijnych. To duże wyzwanie zarówno dla władz regionów, jak i dla sektora ICT - komentuje prezes SWMI, Krzysztof Głomb – w trakcie konferencji dyskutować będziemy o tym jak te środki spożytkować racjonalnie, skutecznie zamieniając obecny system usług publicznych na poziomie lokalnym i regionalnym w systemy „bezokienkowe” i „bezgotówkowe” – dzięki, którym skróci się czas załatwiania spraw urzędowych.

Internet bardziej dostępny
W tym kontekście pojawia się istotne pytanie o przyszłość regionalnych publicznych, sieci szkieletowych, na które w ostatnich latach wydano w skali kraju ponad 2 mld złotych. Jak wiadomo „szkielet” nie oznacza dostępu do Internetu, a koszty utrzymania tych sieci pasywnych (nieświadczących usług) to dziesiątki milionów złotych miesięcznie wydatkowanych z regionalnych kas. Jedyne poważne środki przeznaczone na budowę sieci dostępowych i „ostatniej mili” w nadchodzących latach zarezerwowano w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa. O tym, czy i jak posłużą rozwojowi dostępu do Internetu uczestnicy konferencji rozmawiać będą podczas dedykowanego bloku, zorganizowanego przez SMWI wspólnie ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.

Podczas konferencji zorganizowane zostanie plenarne – dostępne dla wszystkich zainteresowanych - spotkanie członków Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych – ogólnopolskiej koalicji, której celem jest stymulowanie rozwoju kompetencji cyfrowych dorosłych. W piątek, 1 lipca zarezerwowano także czas na kompleksową prezentację rozwiązań e-administracji brytyjskiej. Nie obejdzie się też bez jubileuszowego spotkania dzisiejszych i niegdysiejszych uczestników i prelegentów z ostatnich dwudziestu lat!

W trakcie konferencji swoje projekty, przyjęte rozwiązania i wdrożone narzędzia cyfrowe przedstawią zarówno przedstawiciele rządu i samorządów, jak i firm sektora ICT. O modelach finansowania cyfrowego rozwoju warto będzie porozmawiać w Gdańsku z liderami sektora bankowego, ekspertami PKO BP – Partnera Konferencji.

Serwis informacyjny konferencji dostępny jest pod adresem: http://20.kmwi.pl/. Organizatorami konferencji są: Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” (www.mwi.pl) oraz Urząd Miejski w Gdańsku. Patronat nad nią objął Marszałek Województwa Pomorskiego. Wszelkie pytania i propozycje można kierować na adres: konferencja@mwi.pl.

Aktualności konferencyjne: https://www.facebook.com/miastawinternecie/?fref=ts

Kontakt:
Arkadiusz Złotnicki - dyrektor konferencji (organizacja, sponsorat), +48 502 357 666, a.zlotnicki@mwi.pl
Krzysztof Głomb - dyrektor programowy konferencji (program, imprezy towarzyszące), + 48605 290 500, k.glomb@mwi.pl

Krzysztof Garski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta