PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Bursztyn ponad podziałami

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspólnej promocji marki „bursztyn bałtycki” przez organizacje branżowe z Polski, Litwy, Rosji i Ukrainy.

A
A

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspólnej promocji marki „bursztyn bałtycki” przez organizacje branżowe z Polski, Litwy, Rosji i Ukrainy.

List zostanie podpisany w Gdańsku w dniu 28 sierpnia 2014 roku na Międzynarodowych Targach Bursztynu i Biżuterii Ambermart, tuż po uroczystym otwarciu imprezy, ok. 12.30 (Amber Expo, ul. Żaglowa 11).

Organizacje z Polski, Litwy, Rosji i Ukrainy widzą swoją przyszłość w silnej współpracy oraz spójnej polityce promocji i budowy marki bursztynu na świecie jako „Bursztynu Bałtyckiego”. Tak skonstruowana międzynarodowa marka będzie doskonałym wyróżnikiem pochodzenia geograficznego towaru eksportowego, a efekt synergii zwielokrotni jej oddziaływanie promocyjne i handlowe.

Podpisany list to deklaracja woli wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji w zakresie nauki, promocji i prawa gospodarczego, rozwijania międzynarodowych kontaktów handlowych związanych z obrotem surowcem bursztynowym, biżuterią i przedmiotami dekoracyjnymi z bursztynu bałtyckiego, a przede wszystkim wypracowania strategii promocji bursztynu bałtyckiego. 

Sygnatariusze listu są gotowi na rozszerzenie zakresu współpracy na kolejne pola działalności przyczyniające się do współpracy wzajemnej i  promocji  marki „Bursztynu Bałtyckiego”, są otwarci na kolejnych partnerów gotowych realizować bądź wspierać treści niniejszego porozumienia.

List podpisali przedstawiciele branży bursztynniczej z Polski (Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników oraz Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu), Rosji (Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Bursztynowej Branży - Bursztynowy Związek), Litwy (Przedstawiciel litewskich producentów wyrobów bursztynowych) oraz Ukrainy (Stowarzyszenie Ukraiński Świat Bursztynu).

List ten jest pierwszą w historii oddolną inicjatywą przedstawicieli branży bursztynniczej czterech głównych krajów-producentów produktów z bursztynem. Sygnatariusze żywią nadzieję, że stanie się ważnym fundamentem do dalszego rozwijania współpracy, promocji i nauki.

Robert Pytlos (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta
Koordynator ds. Bursztynu