PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

"25-lecie pomocy społecznej – doświadczenia i wyzwania"

„25-lecie pomocy społecznej – doświadczenia i wyzwania” – to tytuł konferencji, która 27 maja odbywa się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Konferencja rozpoczęła się o godz. 8.30 i potrwa do godz. 12.45.

A
A

„25-lecie pomocy społecznej – doświadczenia i wyzwania” – to tytuł konferencji, która 27 maja odbywa się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Organizatorem wydarzenia jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Konferencja rozpoczęła się o godz. 8.30 i potrwa do godz. 12.45.

W programie Konferencji znajdzie się między innymi rozmowa na temat rozwoju pomocy społecznej, jej wyzwaniach i planowanych kierunkach zmian. Poruszony zostanie również temat, tak głośny w ostatnim czasie, bezpieczeństwa pracowników socjalnych. Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  województwa pomorskiego, samorządu, a także naukowcy, kierownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji oraz pracownicy socjalni.

- Wydarzenie to stanowić będzie formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na rolę oraz znaczenie społeczne wykonywanej profesji, a także promowanie zawodu, którym jest zawód pracownika socjalnego. Spróbujemy „odczarować” wizerunek. Powodzenie wyzwań pomocy społecznej w głównej mierze zależy od ludzi, którzy tę pomoc tworzą i rozwijają swoją aktywność w służbie drugiemu człowiekowi, kierując się sercem, wrażliwością i życzliwością - podkreśla Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej.

Obchodzona w tym roku rocznica skłania do refleksji i podsumowań dotychczasowego rozwoju pomocy społecznej, jak również przygotowania się do kolejnych wyzwań. Dlatego podczas konferencji specjaliści rozmawiać będą o planowanych kierunkach zmian w pomocy społecznej. Przyjrzą się również roli pracownika socjalnego na przestrzeni ostatnich lat, jego wizerunkowi i bezpieczeństwu podczas realizacji zadań.

- Pracownik socjalny realizuje swoją misję często w trudnych warunkach, ryzykując własnym zdrowiem i życiem - informuje Marlena Jasnoch, Zastępca Dyrektora MOPR ds. usług społecznych. - Dziś idziemy z duchem czasu:  myślimy globalnie - działamy lokalnie. Absolwenci szkół wyższych kończąc studia na kierunku praca socjalna są przygotowani do pracy w ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i świetlicach, w domach pomocy społecznej,  a także w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu czy też w ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej, w placówkach dla osób bezdomnych, w zakładach karnych, w ośrodkach dla uchodźców, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz w organizacjach pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej (np. aktywności lokalnej, animacji społeczno-kulturalnej, integracji społecznej, aktywizacji zawodowej)/

Podczas konferencji Prezydent Miasta Gdańska uhonoruje pracowników socjalnych za szczególne zasługi w zakresie pomocy społecznej.

Zapraszamy do Europejskiego Centrum Solidarności 27 maja 2015 r. w godzinach 8.30 – 12.45.

Partnerami wydarzenia są Europejskie Centrum Solidarności i Radio Gdańsk.