PORTAL MIASTA GDAŃSKA

25.02. godz.11.45 - Konferencja prasowa dotycząca warunków ruchu rowerowego i pieszego przy gdańskich szkołach

25.02. godz.11.45 - Konferencja prasowa dotycząca warunków ruchu rowerowego i pieszego przy gdańskich szkołach
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zapraszamy na konferencję prasową inaugurującą pilotaż projektu „Audyt i certyfikacja warunków dla ruchu rowerowego i pieszego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 25 lutego b.r. o godzinie 11.45 przed Szkołą Podstawową Nr 12 ul. Człuchowska 6 w Gdańsku

Udział w konferencji wezmą:

Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca funkcję Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa

Remigiusz Kitliński, kierownik Referatu Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Rafał Ejsmont, koordynator projektu

Agata Lewandowska – Sekretarz Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdańsku

oraz członkowie zespołu wdrażającego projekt, w tym przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, Straży Miejskiej i Politechniki Gdańskiej i dyrektorzy gdańskich szkół, w których będzie realizowany pilotaż.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczniów i personelu - niechronionych uczestników ruchu drogowego w bezpośrednim otoczeniu placówek oświatowych.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane założenia i cele projektu oraz plan działań na najbliższe miesiące. Wypracowane podczas pilotażu projektu rekomendacje zostaną wykorzystane przy opracowaniu standardów dla wszystkich gdańskich placówek oświatowych.  

Rozpoczynający się projekt stanowi element realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przyjętego przez Radę Miasta Gdańska w 2018 roku oraz projektu School Chance. 

Projekt realizowany jest przez Referat Mobilności Aktywnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ścisłej współpracy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy  Miejskiej Policji oraz Strażą Miejską w Gdańsku.