PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

10 defibrylatorów w przestrzeni publicznej Gdańska

10 defibrylatorów w przestrzeni publicznej Gdańska
Ze środków budżetu miasta zostało zakupionych 10 defibrylatorów. Zostały zainstalowane w przestrzeni publicznej na zewnętrznych ścianach budynków w celu zapewnienia ogólnego dostępu.

- Celem projektu jest podniesienie standardu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gdańsku w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców oraz turystów poprzez zbudowanie publicznego dostępu do defibrylatorów AED - wyjaśnia Joanna Pińska, zastępca dyrektora Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

Koszt zakupu urządzeń wyniósł 109 970,94 zł.  Defibrylatory zostały umieszczone w następujących lokalizacjach:

1 szt. - Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12,

1 szt .- ul. Wilanowska 2, przy wejściu do Referatu Straży Miejskiej,

1 szt. - Zespół obsługi Mieszkańców nr 1,  ul. Partyzantów 74

1 szt.- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/ Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Wyspiańskiego 9A,

3 szt. - Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3, budynek administracyjny (dyrekcja zoo), pawilon żyraf, pawilon lwów

1 szt. - Komisariat V Policji, ul. Obrońców Wybrzeża 19

1 szt. - Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 2, ul. Smoleńska 6/8

1 szt. - Schronisko Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Równa 14.

 

Tylko 4 minuty na uratowanie życia

Choroby układu krążenia (w tym nagłe zatrzymanie krążenia) to główna przyczyna zgonów w Europie. Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK) dotyka w Polsce ok. 40 tys. osób rocznie. Z tej liczby udaje się uratować zaledwie 2-5% pacjentów. Podstawowym czynnikiem warunkującym przeżycie jest szybkość działania. Gdy poszkodowany nagle traci przytomność i przestaje oddychać, niedotlenione komórki centralnego ośrodka nerwowego zaczynają obumierać po zaledwie 4 minutach. Kluczowe staje się jak najszybsze udzielenie pomocy.

 

Każdy może pomóc

Automatyczny defibrylator zewnętrzny jest bezpiecznym, prostym w obsłudze, zautomatyzowanym urządzeniem medycznym, o niewielkich rozmiarach, które analizuje rytm pracy serca i zaleca wykonanie defibrylacji wyłącznie w przypadku, gdy jest ona konieczna.

Od momentu włączenia aparat prowadzi użytkownika komendami głosowymi i wspiera skuteczne udzielanie pierwszej pomocy. Automatyczne defibrylatory zewnętrzne zostały skonstruowane w taki sposób, aby mogli z nich bezpiecznie korzystać zarówno ratownicy, jak osoby postronne, nieposiadające wykształcenia medycznego.

Według badań Europejskiej Rady Resuscytacji szybkie pojęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej - rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej i wczesna defibrylacja zwiększa przeżywalność ofiar nagłego zatrzymania krążenia nawet powyżej 75%.