Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA STANOWISKA W URZĘDZIE MIEJSKIM W GDAŃSKU

A
A

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że rekrutacja w ramach przedstawionych poniżej naborów nie będzie kontynuowana:

K 19/20 Podinspektor/Inspektor ds. inwestycji kubaturowych w Wydziale Programów Rozwojowych

K 20/20 Inspektor ds. planowania cywilnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

K 21/20 Podinspektor/Inspektor ds. kontroli systemu GOK w Wydziale Gospodarki Komunalnej

K 22/20 Inspektor w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

K 23/20 Inspektor w Biurze Prezydenta

K 25/20 Podinspektor/Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej

K 27/20 Podinspektor/Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

K 28/20 Podinspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej.

 

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne.

Serdecznie zachęcamy do bieżącego śledzenia aktualnych ogłoszeń o naborze.

Katarzyna Komenda (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Kadr i Organizacji
Referat Rozwoju Pracowników