Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sekretarz w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

A
A

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO SEKRETARZ MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GDAŃSKU

Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku informuje o zakończeniu procedury naboru na stanowisko SEKRETARZA Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku.

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru, na w/wym. stanowisko urzędnicze został wybrany

Pan Rufus Frąckowiak– zam. Gdynia

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pan  Rufus Frąckowiak spełnił wszystkie obligatoryjne wymagania; posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.