Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sekretarz Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

A
A

Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku informuje o zakończeniu procedury naboru na stanowisko

SEKRETARZA

Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

Pozostawiamy konkurs bez rozstrzygnięcia

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Po przeprowadzonym naborze i rozmowie z osobami ubiegającymi się o stanowisko SEKRETARZA w MZON komisja konkursowa postanowiła pozostawić konkurs bez rozstrzygnięcia.