Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referent/podinspektor w Zespole Zobowiązań Alimentacyjnych Gdańskiego Centrum Świadczeń

A
A

Informacja o wyniku konkursu/naboru na stanowisko urzędnicze:

referent/podinspektor  w Zespole Zobowiązań Alimentacyjnych

w Gdańskim Centrum Świadczeń.

1 etat, umowa o pracę

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana następująca osoba:

Pan Piotr Kwiatkowski, zam. Gdańsk

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat została najwyżej ocieniony pod względem merytorycznym oraz kompetencji potrzebnych  do pracy na tym stanowisku. Spełnił kryteria kwalifikacyjne i stażowe.

 

Osoba upoważniona: Renata Polaszek                                                         24.07.2019 r.

Renata Polaszek (0)
Gdańskie Centrum Świadczeń