Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Referent/podinspektor w Dziale Świadczeń Opiekuńczych Gdańskiego Centrum Świadczeń

A
A

UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W DZIALE ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH
W GDAŃSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ

 

Dyrektor Gdańskiego Centrum Świadczeń unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent/podinspektor w Dziale Świadczeń Opiekuńczych w Gdańskim Centrum Świadczeń, Gdańsk ul. Powstańców Warszawskich 25, ogłoszony w dniu 25 czerwca 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku i na tablicy informacyjnej w siedzibie GCŚ, z przyczyn organizacyjnych.

Osoby, które złożyły dokumenty na ww. stanowisko mogą je odebrać w siedzibie Gdańskiego Centrum Świadczeń, Gdańsk ul. Powstańców Warszawskich 25, pok. 127 w ciągu miesiąca od dnia opublikowania niniejszej informacji. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Osoba upoważniona: Renata Polaszek                                                     24.07.2019 r.

Renata Polaszek (0)
Gdańskie Centrum Świadczeń