Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

A
A

Informacja o wyniku konkursu/naboru na stanowisko pomocnicze i obsługi:
pracownik socjalny
w projekcie „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”
- 1 etat, umowa na czas określony- do 30.09.2020 r.

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Iwona Langowska zamieszkała w Gdańsku

Pani Iwona Langowska spełniła wymagania formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i predyspozycje potrzebne do pracy na ww. stanowisku.

Beata Wiśniewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku