Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Podinspektor/Inspektor ds. polityki równego traktowania w Wydziale Rozwoju Społecznego K 30/19

A
A

 

Podinspektor/Inspektor ds. polityki równego traktowania

w Wydziale Rozwoju Społecznego

K 30/19 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. polityki równego traktowania w Wydziale Rozwoju Społecznego nie została zatrudniona żadna osoba i Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o ponownym ogłoszeniu konkursu.

 

Uzasadnienie:

Kandydaci, którzy złożyli aplikację na stanowisko Podinspektor/Inspektor ds. polityki równego traktowania w Wydziale Rozwoju Społecznego nie spełnili wymagań określonych w ogłoszeniu, w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań.

Magdalena Raszewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Kadr i Organizacji
Referat Rozwoju Pracowników