Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Inspektor w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

A
A

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO

INSPEKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GDAŃSKU


Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku informuje o zakończeniu procedury naboru na stanowisko  INSPEKTORA Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku. W wyniku przeprowadzonej procedury naboru, na w/wym. stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Justyna Zielińska– zam. Gdańsk- Kowale

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Pani Justyna Zielińska spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania; posiada niezbędną wiedzę merytoryczną oraz predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.