Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. utrzymania dróg w Dziale Utrzymania Dróg w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni

A
A

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informacja o wynikach naboru w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  na wolne

stanowisko urzędnicze:

inspektor nadzoru inwestorskiego ds. utrzymania dróg
w  Dziale Utrzymania Dróg

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany :

Pan Daniel Szczygielski zam.  w  Gdyni

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W/w kandydat spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań. Wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem wymaganym do zatrudnienia na tym  stanowisku.