Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami w Wydziale Skarbu " K31/19"

A
A

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko Inspektor ds. obrotu nieruchomościami w Wydziale Skarbu

w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

 

 

               Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.  stanowisko została wybrana :

 

Pani Aleksandra Jażdżyk  zam. Gdańsk

                        

Pani Aleksandra Jażdżyk spełniła  wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku Inspektora.  Kandydatka osiągnęła najwyższy wynik w ramach zastosowanych metod naboru.

  

 

Gdańsk, dn. 06.05. 2019 roku

 

 

Natalia Skórska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Kadr i Organizacji
Referat Kadr