Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

A
A

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko  Inspektora do spraw hydrotechnicznych

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  nie została  wybrana żadna osoba.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego stwierdzono, iż kandydaci, nie spełniali postawionych wymagań określonych  w ramach wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku.

Monika Zakrzewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Gdański Ośrodek Sportu