Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Powołanie Komisji Konkursowej

A
A

ZARZĄDZENIE Nr 1664/18
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 1664/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018 r. (141.87 KB)
Regulamin prac Komisji Konkursowej (201.08 KB)
Agnieszka Korzeniowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku