Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. energetyki

A
A

Joanna Tobolewicz
ul. prof. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk
pokój nr 3/33
tel.: +48 58 768 82 99

e-mail: joanna.tobolewicz@gdansk.gda.pl

  • koordynowanie działań związanych z polityką energetyczną Miasta, w tym monitorowanie zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • planowanie i koordynowanie, we współpracy z gestorami sieci, realizacji infrastruktury energetycznej zgodnie z planami rozwojowymi Miasta w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, efektywności energetycznej i rozwoju Gdańska,
  • współpraca i utrzymywanie stałego kontaktu z przedsiębiorstwami energetycznymi w Gdańsku,
  • inicjowanie i współpraca przy realizacji projektów z obszaru efektywności energetycznej,
  • monitorowanie wykonywania usług komunalnych dotyczących zaopatrzenia w ciepło,
  • aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta.

 

 

Maciej Lorek (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Środowiska