Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Otwarty konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika błogosławionego ks. Franciszka Rogaczewskiego

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs rzeźbiarski na projekt pomnika błogosławionego ks. Franciszka Rogaczewskiego.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

Informacje ogólne

Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Gdańska. Obsługę konkursu zapewnia Urząd Miejski w Gdańsku – Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, tel. +58 323 65 14; marcin.staporek@gdansk.gda.pl

Konkurs przeprowadzany jest we współpracy z Parafią pw. Chrystusa Króla, ul. Rogaczewskiego 55, 80-804 Gdańsk, która jest inicjatorem budowy pomnika i Zamawiającym.

Forma konkursu

Konkurs jest otwartym konkursem rzeźbiarskim, skierowanym do artystów plastyków i studentów uczelni artystycznych, którzy posiadają doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji pomnika.

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.)
  3. Uchwała Nr XVII/509/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy wznoszeniu pomników na terenie Gdańska, zmieniona Uchwałą Nr XLI/1136/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2017 r.
  4. Uchwała Nr L/1485/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika błogosławionego ks. Franciszka Rogaczewskiego
  5. Zarządzenie Nr 1690/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 października 2018 r.

 

Przedmiot i założenia konkursu

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie pomnika błogosławionego ks. Franciszka Rogaczewskiego (1892-1940), duszpasterza Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku, budowniczego kościoła pw. Chrystusa Króla, następnie więźnia KL Stutthof i męczennika Kościoła Katolickiego.

Pomnik ma być zlokalizowany w pobliżu kościoła pw. Chrystusa Króla, na działce 48/4, na terenie administrowanym przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Miejsce i termin składania prac

Prace konkursowe należy przesłać do siedziby Organizatora lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk – Sala Obsługi Mieszkańców, stanowiska nr 14–17.

Termin składania prac konkursowych: do dnia 30 listopada 2018 r. Decyduje data wpłynięcia pracy do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Rozstrzygnięcie konkursu, pula nagród

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 grudnia 2018 r.

Przewidziane są trzy nagrody: pierwsza nagroda w wysokości 8000 zł wraz z realizacją projektu, druga nagroda w wysokości 6000 zł i trzecia nagroda w wysokości 3000 zł. Komisja zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.

Autor zwycięskiego projektu zostanie zaproszony do zawarcia umowy na realizację pomnika z własnych materiałów, za co otrzyma od Parafii pw. Chrystusa Króla w Gdańsku wynagrodzenie w wysokości do 120.000 zł brutto. Przy sporządzaniu projektu koncepcyjnego (pokonkursowego) autor będzie zobowiązany do uwzględnienia uwag i zaleceń sformułowanych przez komisję konkursową.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU DO POBRANIA PONIŻEJ (Załącznik nr 1)

Do pobrania:

Zalacznik 1 Regulamin (238.04 KB)
Zalacznik 2 Karta identyfikacyjna (29.5 KB)
Zalacznik 3 Oswiadczenie (28 KB)
Zalacznik 4 Mapka (623.02 KB)
Zalacznik Nr 5 Klauzula RODO (223.14 KB)