Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Oferta w trybie art. 19a Stowarzyszenia Domu Opieki "Złota Jesień" na realizację zadania publicznego pt. „Tydzień z Niepodległą”.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2018 r.Data publikacji: 02 listopada 2018 r.

Oferta Stowarzyszenia Domu Opieki "Złota Jesień"

na realizację zadania publicznego
pt. „Tydzień z Niepodległą”.


Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Stowarzyszenia Domu Opieki "Złota Jesień" na zadanie pt. „Tydzień z Niepodległą”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 09 listopada 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie: p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Wierzbicka, tel. 58/342-31-58.


Oferta(1) (514.99 KB)