Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Oferta w trybie art. 19a Fundacji „Pomóż Mi Żyć" pt. "Wspólne pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej i noworocznej na Farmie Życia".

A
A
Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2018 r.Data publikacji: 07 listopada 2018 r.

W dniu 30 października 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta złożona przez Fundację "Pomóż Mi Żyć" na zadanie pt. "Wspólne pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowej i noworocznej na Farmie Życia".
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 listopada 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Do pobrania:

Oferta (73.61 KB)