Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku , ul. Stągiewnej 18 w Gdańsku.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 19 września 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o wszczęciu postępowanai administracyjnego w sprawie montarzu reklamy na elewacji budynku przy ul. Stągiewnej 18 w Gdańsku.

Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego dnia 11 września 2018 r. na wniosek firmy Komtelcent reprezentowanej przez P. Jana Koca z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 9/218, 00-132 w Warszawie dotyczącym wniosku obejmującego montaż podświetlanej reklamy na elewacji budynku nieszklanego wielorodzinnego przy ul. Stągiewnej 18 zlokalizowanej na działce nr: 69/2  obręb 99 w Gdańsku

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia dot. ww. sprawy w Urzędzie Miejskim, w Sali Obsługi Mieszkańców przy ul. Nowe Ogrody 8/12, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia oraz, że mogą zapoznać się z decyzją w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Wały Jagiellońskie 1 pok. nr 1
(tel. 58-323-17-09).

Plik do pobrania

Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (189.62 KB)
Grzegorz Sobczyk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków