Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Miejski Konserwator Zabytków obwieszcza o uzgodnieniu postanowieniem decyzji o warunkach zabudowy dla ul. Rajskiej 4E, w obrębie 090 dla działek 154/9 i163. Uzgodniono projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal gastronomiczny, zlokalizowany w parterze budynku usługowo-mieszkalnym.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 08 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Miejski Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu postanowienia pismem Prezydenta Miasta Gdańska znak: BMKZ.4125.1824.2018.JB z dnia 31.10.2018 r. dotyczącego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal gastronomiczny, zlokalizowany w parterze budynku usługowo-mieszkalnym w Gdańsku przy ul. Rajskiej 4E, działki nr 154/9 oraz 163, obręb 090  w postepowaniu administracyjnym prowadzonym przez wydział architektury i urbanistyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku (sprawa: WUiA-VI.6730.270-3.2018.KAM.253535) dotyczącym  wydania decyzji o warunkach zabudowy dla powyższej inwestycji na obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Gdańska, w granicach fortyfikacji nowożytnych, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 8 z dnia 11 października 1947 r., ustanowionego ponadto Pomnikiem Historii w drodze zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. (Monitor Polski 1994 r., nr 50 poz. 415).

W związku z powyższym informuje się strony w postępowaniu (wg wykazu w aktach sprawy  w WUiA UM w Gdańsku), że od niniejszego postanowienia przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 129 § 1, art. 141 § 2  Kodeksu postępowania administracyjnego) w tym przypadku od dnia ogłoszenia.

plik do pobrania

BMKZ.4125.1824.2018.JB z dnia 31.10.2018 r. postanowienie uzgod DOWZ (240.27 KB)