Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zarządzenie zmieniające Zarządzenia Nr 2025/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.

A
A
Piotr Kowalczuk (0)
Urząd Miejski w Gdańsku