Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zmiana zarządzenia NR 2020/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 grudnia 2019 r.

A
A

ZARZĄDZENIE NR 345/20 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 13 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 - 2022 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Do pobrania:
Zarządzenie (88.28 KB)