PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zmiana w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 zadań z pomocy społecznej

A
A

Zarządzenia Nr 1600/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Do pobrania:
Zarządzenie 1600_21 z dn. 12.10.2021 r. (98.15 KB)