PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zmiana w Konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju społecznego na rok 2019 - WRS - "dogrywka"

A
A

W Szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert ogłoszonych Zarządzeniem 1919/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 listopada 2018 r. zmienia się termin rozaptrzenia ofert na zadania 12) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 22 marca 2019r. na 19 kwietnia 2019r. 

Przedmiotowa zmiana spowodowana jest koniecznością przedłużenia terminu rozpatrzenia Otwartego konkursu ofert w związku z awarią serwera elektronicznego generatora ofert „witkac.pl” uniemożliwiającą przeprowadzenie posiedzenia Komisji Konkursowych w uprzednio planowanym terminie.

 

Do pobrania: 

Szczegółowe warunki konkursu na 2019 (1.54 MB)

Zmiana Zarządzenia (665.52 KB)