Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert narealizację w latach 2019 - 2020

A
A

Zarządzenie Nr 1824/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 1824/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18-11-2019 (85.83 KB)