Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na rok 2019.

A
A

Zarządzenie Nr 1895/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie:
zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.

Do pobrania:
Zarządzenie 1895/19 (90.51 KB)