Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji na rok 2019.

A
A

Zarządzenie Nr 1749/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 listopada 2019 r., zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 1749/19 Prezydenta Miata Gdańska z dnia 4 listopada 2019 r. (341.6 KB)