PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert

A
A

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 2019-2022 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, organizowanego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

Do pobrania: Zarządzenie zamieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 2019-2022 (57.86 KB)

 

 

Ewa Adamska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Prezydenta ds. Kultury